Butiki staj± się modne w¶ród prawników

29.04.10

Na rynku jest coraz więcej małych kancelarii wyspecjalizowanych w w±skich dziedzinach prawa. Zakładaj± je byli partnerzy wielkich firm prawniczych

Rozszerzenie kręgu podmiotów mog±cych wnie¶ć zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego czy też jego umorzenie należy zaaprobować – pisze doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Nowelizacja przewiduje możliwo¶ć obniżenia wysoko¶ci opłat za egzekucję pobieranych przez komornika. Wnioski o obniżenie opłat rozpatrzy s±d Niemiecki wywiad i kontrwywiad prowadzi rozmowy z setkami uchodźców i migrantów. Partia Lewica to krytykuje. Jej zdaniem tajne służby wymuszają na nich przydatne dla siebie informacje.O przedłużeniu tygodniowej żałoby po tragedii pod Smoleńskiem może zdecydować marszałek Sejmu Generalny inspektor ochrony danych osobowych mógł nakazać wydawcy podanie adresu autora artykułu, niezbędnego do złożenia przeciw niemu pozwu o ochronę dóbr osobistych Od 2000 r. Polska zanotowała jeden z największych awansów w zestawieniu przedstawiającym sytuację kobiet na rynku pracy. Jednak od roku stoimy w miejscu.

Przywrócenia stanu zgodnego z prawem obowi±zany jest dokonać inwestor, wła¶ciciel lub zarz±dca obiektu budowlanego. Nakaz ten można wydać nawet je¶li dana osoba nie jest już wła¶cicielem budynku

Poprzednie wybory samorządowe pokazały wyraźny kryzys systemu wyłaniania naszych przedstawicieli. Jeśli ze zmianą ordynacji nie zdąży się przed kolejnymi wyborami, trzeba się liczyć z kryzysem politycznym o skali porównywalnej do tej z 2014 roku – ostrzega socjolog. Jakakolwiek lądowa operacja militarna w Syrii przeprowadzona przez siły zewnętrzne doprowadzi do "długiej wojny na pełną skalę" - ocenił premier Rosji Dmitrij Miedwiediew w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie dla stacji telewizyjnej Euronews.

Przez bierność kolejnych rządów rozgrabiono potężny majątek dawnego Funduszu Wczasów Pracowniczych – twierdzi NIK. Inny kształt uchwały budżetowej, prognozowanie oraz zniesienie wielu pozabudżetowych form gospodarowania przynosi nowa ustawa Zaskakująco wysoką wygraną Unii Leszno z GKM-em Grudziądz zakończył się pierwszy mecz trzeciej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi.Ponad 300 tys. emerytów i rencistów złożyło do ZUS wnioski o przeliczenie swojego ¶wiadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia Minister sprawiedliwo¶ci podpisał - na wniosek Seremeta - regulamin urzędowania prokuratury. Nie ujawniono nazwisk zastępców. Pierwszy ma je poznać prezydent. W tym roku do Szczecina i Świnoujścia ma trafić więcej towarów dzięki nowemu terminalowi LNG i wyremontowanemu elewatorowi zbożowemu.

RSS

O. Rydzyk nie dostanie 20 mln złotych

29.01.16

Toruńska uczelnia miała dostać ekstrapieniądze z budżetu państwa. – To może się nam bardzo długo odbijać czkawką – mówił „Rzeczpospolitej" czołowy polityk PiS. Wieczorem PiS wycofał jednak poprawkę do budżetu zakładającą takie przesunięcie środków.

RSS

Inflacja wróciła. To dopiero początek cenowego wstrząsu

08.01.20

W najbliższych miesiącach inflacja może znacząco przekroczyć 4 proc. rocznie.

RSS

Będ± społeczne debaty w sprawie ACTA

29.04.12

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz zapowiedziała społeczne debaty na temat ACTA

RSS

Znamy ceny LOT-u Do Domu

15.03.20

400 – 800 złotych za lot w granicach Europy i 1600 – 2400 złotych za przelot dalekiego zasięgu – LOT ujawnił ceny biletów na jego specjalne rejsy po Polaków wracających do Polski

RSS

Box sponsorowany

Wózki widłowe i czę¶ci do wózków widłowych jest miarodajn± firm± na polskim rynku wózków widłowych. Rozprowadzamy produkty japońskich marek Toyota i Mitsubishi - zarówno nowe jak i używane po bardzo konkurencyjnych cenach. - czę¶ci zamienne do wózków widłowych polskich GPW, WW, RAK oraz platformowych, bułgarskich DV i EV, zachodnich wszelkiego typu. wózki widłowe prowadzimy również wynajem wózków widłowych Koszalin

Box sponsorowany

Słupsk: Z uwagi na duży obrót gotówkowy i bezgotówkowy czyha na nas całe multum zagrożeń zwi±zanych z tymi procesami. Skutkiem tego stoj±ce na straży praworz±dno¶ci organy państwowe zrodziły do życia szereg agend maj±cych za cel dbanie o interes obywatela i państwa. Do takich wła¶nie instytucji zaliczyć należy Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIIF pomocny tu jest (adwokat). Organ ten ma za zadanie eliminować przestępczo¶ć finansow±. Dzięki licznym przepisom prawnym posiada on szereg instrumentów powalaj±cych eliminować już w zarodku pranie brudnych pieniędzy oraz zapobiegać wspieraniu finansowo terroryzm. Dzięki temu, że istnieje radca prawny i GIIF pojawia się możliwo¶ć bież±cego analizowania i przetwarzania potencjalnych zdarzeń mog±cych mieć koligacje z wspieraniem finansowo przestępczo¶ci zorganizowanej. W przypadku uzasadnionych podejrzeń odno¶cie możliwego prania brudnych pieniędzy Generalny Inspektor Informacji Finansowej wprowadza w życie procedury opisane w ustawie o finansowaniu terroryzmu i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Jakby tego było mało GIIF jest zobowi±zany do redystrybucji swoich podejrzeń innym organom w kraju i zagranic± i znowu tutaj polecamy usługi adwokata: adwokat, radca lub sprawy karne Bytów

Box sponsorowany

Posiadamy w swojej ofercie ogrody zimowe i zabudowy szklane, fasady, pełen zakres stolarki aluminiowej, które s± wykonane z profili aluminiowych produkowanych w najnowszych technologiach pozwalaj±cych jednocze¶nie zapewnić gwarancje wysokiej jako¶ci i bezpieczeństwa. Możliwo¶ci technologiczne, które ci±gle rozwijaj± się w branży stolarki aluminiowej pozwalaj± stwierdzić że w obecnych czasach wiedzie ona prym w budownictwie. Powodem takiego wzrostu zainteresowania zabudowami szklanymi i ogrodami zimowymi jest ich doskonała trwało¶ć oraz jako¶ć. Oferujemy także: meble kuchenne

Box sponsorowany

nauka pływania Słupsk dla dzieci i młodzieży. Pływanie nie buduje charakteru lecz go sprawdza. Pływanie to ¶miech, pływanie to łzy, pływanie to pasja, szaleństwo, strach, nadzieja i krzyk. Pływamy dlatego że jeste¶my pływakami. Kochamy te emocje i bez nich nie możemy żyć. Tak powie każdy kto złapie wodnego bakcyla. Zapraszam Ciebie... małego, dużego do poznania czym jest i może być pływanie. Przekonasz się sam. Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia nauki pływania ukierunkowane s± na ogóln± poprawę sprawno¶ci i kondycji fizycznej. nauka pływania Słupsk skierowana jest dla osób dorosłych i starszych chc±cych popracować nad wydolno¶ci± swojego organizmu. Uczestnicz±c w zajęciach zdobywamy nowe umiejętno¶ci, przełamujemy swoje wszelkie obawy i leki przed wod± a tym samym polepszamy swoje samopoczucie. Poprawiamy pracę układu sercowo-naczyniowego, wzmacniamy korpus mię¶niowy, dbamy o układ kostno-stawowy i a to wszystko mile spędzaj±c czas w gronie nowo poznanych osób. Zajęcia te s± Ľródłem relaksu i satysfakcji z pożytecznie wykorzystanego czasu. Zajęcia obejmuj± swym zakresem przyszłe mamy, które zdecydowały się zrobić co¶ dla siebie i swojego maleństwa jeszcze przed przyj¶ciem na ¦wiat. S± to zajęcia bezpieczne, przynosz±ce uczucie relaksu i ogólnego komfortu. Skupiaj± się na wzmocnieniu jednych partii mię¶niowych i na rozluĽnieniu i uelastycznieniu innych, co istotne przy porodzie. Odci±żaj± kręgosłup sprzyjaj± ogólnej poprawie metabolizmu, zwiększaj± wytrzymało¶ć i wydolno¶ć bez odczuwalnego zmęczenia, koj± zmysły. Dodaj± sił i chęci do codziennego funkcjonowania. Oferujemy dodatkow± możliwo¶ć darmowych konsultacji i porad z wykwalifikowana położn±. Przyszłe mamy mog± również liczyć na prywatn± opiek± podczas ci±ży, porodu i po narodzinach. Panie zainteresowane zajęciami w wodzie proszone s± o dostarczenie za¶wiadczenia od swojego ginekologa mówi±ce o braku przeciwwskazań do uczestnictwa na zajęciach w basenie.

Box sponsorowany

Jakie widlaki s± lepsze: widlaki spalinowe czy widlaki elektryczne ? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, postaramy się jednak może po czę¶ci ten problem poruszyć. dostępne rodzaje wózków posiadaj± dobre i złe strony, wybieraj±c optymalne urz±dzenia do hali, powinno się przemy¶leć wiele czynników i przy ich pomocy oceniać, a póĽniej podj±ć decyzję. Najbardziej istotna kwestia to to, czy wózki widłowe będ± pracowały na otwartym terenie, czy w pomieszczeniu, jeżeli maj± jeĽdzić w zamkniętym pomieszczeniu motor spalinowy będzie niedobrym wyborem, ponieważ gazy wydechowe będ± przeszkadzać pracownikom. Do minusów silników elektrycznych należ± mało pojemne baterie, które trzeba długo ładować, ale z kolei widlak elektryczny jest bardziej cichy niż spalinowy, a ładowanie pr±dem nie tak drogie jak zalewanie baku benzyn± czy rop±. Za każdym razem gdy zastanawiamy się nad wyborem jakiego¶ urz±dzenia do pracy powinno się ocenić dokładnie za i przeciw, identycznie jest z wózkami widłowymi, decyzja o ich zakupie musi zawsze być bardzo wnikliwie przemy¶lana. Magazynowanie jest dzi¶ niezmiernie znacz±cym elementem prowadzenia wielu przedsiębiorstw, które prowadz± różnego rodzaju sklepy b±dĽ hurtownie. Nie mog± one pozwolić sobie na to, by klient odszedł z kwitkiem, dlatego rozległe przestrzenie magazynowe wypełniaj± towarami, które czekaj± by znaleĽć się na półkach, lub od razu u klienta. Do obsługiwania powierzchni magazynowych niezbędna jest niemała grupa wykwalifikowanych pracowników, w tym ludzi posiadaj±cych uprawnienia zezwalaj±ce im na prowadzenie wózków widłowych, ale wózek widłowy można również wynaj±ć: https://www.widlakslupsk.pl/. Osoby takie mog± liczyć na bezpieczn± pracę i dosyć dobr± pensję, dlatego co roku coraz większym powodzeniem ciesz± się kursy, na których można uzyskać certyfikaty na kierowanie widlakami. Urzędowe potwierdzenie kwalifikacji stało się o tyle ważne, że uzyskany certyfikat zezwala również na podjęcie zatrudnienia w charakterze operatora wózka widłowego na terenie innych krajów Unii Europejskiej. Kosztuj±cy kilkaset złotych kurs zwraca się więc w krótkim czasie w postaci znacz±co wyższych wypłat, co decyduje o jego znacznej renomie.

Box sponsorowany

ksi±żka telefoniczna. Jednym z ciekawszych wynalazków, których nie doceniamy i nawet nie zauważamy jest spis numerów telefonów wraz ze spisem abonamentów. Powszechnie nazywamy ten wynalazek ksi±żk± telefoniczn±. W 1878 roku w USA, a dokładniej w okręgu New Haven, który mie¶ci się w stanie Connecticut ówczesna kompania telefoniczna opublikowała pierwsz± na ¶wiecie ksi±żkę telefoniczn±. Składała się ona z pięćdziesięciu samych nazwisk, które zostały posegregowane w czterech kategoriach, a mianowicie były, to kategorie : służby miejskie, mieszkańcy, różne oraz zawody. Powód zamieszczenia samych nazwisk jest bardzo prozaiczny. W 1878 roku nie istniały, po prostu jeszcze numery telefonów. W tamtych czasach po podniesieniu słuchawki zgłaszał się operator, który ł±czył nas z osob±, o któr± prosimy, a która znajdowała się w spisie. Pomysł był nowatorski, ale bardzo pomocny i skuteczny. Wraz z rozwojem telekomunikacji ksi±żka telefoniczna stała się elementem fundamentalnym do sprawnego prowadzenia interesów, zarz±dzania lub do wykonania zwyczajnego telefony z życzeniami. Pod koniec XX wieku pozornie ksi±żka telefoniczna straciła na znaczeniu. Jest, to jednak bardzo mylne spostrzeżenie, ponieważ unowocze¶niona została jedynie jej forma. Wystarczy, ze chcemy zadzwonić z naszego telefonu komórkowego do znajomego, szefa, czy kogo¶ z rodziny, by u¶wiadomić sobie ten fakt. Zarówno ten wynalazek jak zreszt± każdy wynalazek maj±cy na celu uporz±dkowanie sporych ilo¶ci informacji jest rzecz± całkowicie nieodzown± w erze informacyjnej, gdzie zewsz±d jeste¶my zalewani potokiem informacji w różnorodnej formie.

Nie każda rehabilitacja daje prawo do ulgi

08.12.09

Aby można było odliczyć od dochodu wydatki poniesione w zwi±zku z rehabilitacj±, placówka, w której przebywa podatnik, musi być zaliczona do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno - opiekuńczego

RSS

Izraelskie organizacje pozarządowe pod nadzorem

29.12.15

W Izraelu nie będzie jak w Rosji, gdzie finansowane z zagranicy organizacje rejestrowane są jako zagraniczni agenci. Ale będzie podobnie.

RSS

Chrabota: Mobilizacja elektoratu PiS szwankuje

29.09.19

Sprawdziliśmy z IBRiS-em wskaźnik mobilizacji elektoratu uczestniczących w wyborach partii i wyniki nie tylko zastanawiają, ale również dają dużą nadzieję opozycji.

RSS

Wzrost minimalnej pensji nie pozbawi prawa do zasiłku

08.03.10

Zmiana minimalnego wynagrodzenia przypadaj±ca w okresie niezdolno¶ci do pracy nie może skutkować pozbawieniem zaliczenia okresów zasiłkowych do wymaganych 365 dni zatrudnienia

RSS

Finanse sposobem na przeludnienie

22.04.10

Tylko stałe i wysokie nakłady finansowe na więziennictwo mog± się okazać skutecznym sposobem na pozbycie się problemu przepełnienia

RSS

Sankcje wobec Polski mało prawdopodobne

22.01.16

Postępowanie Komisji Europejskiej wobec rządu polskiego nie jest pozbawione ryzyka. Może bowiem potwierdzić podejrzenia, że instytucja ta jest bardziej instrumentem w zakulisowej grze aniżeli niezależnym arbitrem stojącym na straży wartości unijnych – pisze politolog.

RSS

Konsument nie zapłaci za odczyt licznika

22.04.10

Będzie łatwiej zmienić dostawcę pr±du. Sprawdzenie licznika finalizuje zmianę sprzedawcy. S± już wzorce umów dystrybucyjnych

RSS

Unijny komisarz: Referenda są niebezpieczne

22.02.16

UE nie ma planu B na wypadek, gdyby Brytyjczycy zagłosowali w referendum za wyjściem z Unii - przyznał komisarz UE ds. gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici, dodając, że nie pomogłoby to w opracowaniu scenariusza na wypadek katastrofy.

RSS

AGD pobiło kolejny rekord

22.03.16

Eksport sprzętu w 2015 r. wzrósł ponad 11 proc. mimo kłopotów za wschodnią granicą. AGD to już polska specjalność na zagranicznych rynkach.

RSS

Michał Herde: Sklep internetowy musi być wiarygodny

15.04.16

Michał Herde, prawnik z Federacji Konsumentów

RSS

Sondaż: Po wyborach traci PiS. Dużo zyskuje Konfederacja

29.10.19

Po wyborach parlamentarnych wszystkie partie z wyjątkiem PiS notują wzrost poparcia. Szczególnie Konfederacja i Lewica - wynika z sondażu Kantar.

RSS

Informacjepolska ksi±żka telefoniczna - wersja CD i DVD jako jedyna zawiera wszystkie 16 województw, firmy i osoby prywatne, dowolne przeszukiwanie, bazy danych w formacie msaccess - niekodowane, www.mediahit.info - ksi±żka telefoniczna - możliwo¶ć dodania szerokiej oferty firmy, telefony firm i osób prywatnych. Jedyna w Polsce na CD lub DVD, zawieraj±ca firmy i osoby prywatne. Nasza ksi±żka telefoniczna, jest jedynym wydawnictwem cało¶ciowym, czyli zawieraj±cym wszystkie 16 województw.


Menu witryny